Рассказы на греческом языке

Η ΓΑΤΑ

Η γάτα είναι το πιο αγαπημένο ζώο του σπιτιού, της αρέσουν τα παιχνίδια και τα χάδια, μα περισσότερο της αρέσει η ζέστη. Γι’αυτό τη βλέπουμε πρώτη και καλύτερη να παίρνει θέση κοντά στο τζάκι ή σε μαλακά και ζεστά ντιβάνια.

Λεξιλόγιο

ζώο, το
το πιο αγαπημένο  πιο 
χάδι, το  
περισσότερο  
πρώτος, -η, -ο   
καλύτερος, -η –ο
παίρνω θέση  
μαλακός, η,-ο
ντιβάνι, το  

зверь, животное
более 
самое любимое
ласка
больше (всего)
первый, -ая, ое
лучший, -ая –ее
зд. :занимать место
мягкий, -ая, ое
диван

 

Ο ΛΑΓΟΣ

Ο λαγός είναι το σύμβολο της ταχύτητας. Λένε: ‘ Τρέχει σαν λαγός’.  Και αλήθεια, ο λαγός όταν τρέχει, κάνει μεγάλα πηδήματα, μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Σ’αυτό τον βοηθούν τα πίσω του πόδια, που είναι πιο μεγάλα και πιο δυνατά από τα  μπροστινά.  Χάρη στο γρήγορο τρέξιμό του γλυτώνει από τους εχθρούς του, δηλαδή τα αρπακτικά ζώα. Μόνο  από τον άνθρωπο  δεν ξεφεύγει εύκολα, που τον κυνηγάει πολύ για το νόστιμο κρέας του.  Ο λαγός είναι πολύ δειλός. Όλη την ημέρα μένει κρυμμένος στη φωλιά του που τη φτιάχνει μέσα στη γη.  Τη νύχτα βγαίνει και αναζητά την τροφή του  Τα ξημερώματα αρχίζει τα παιχνίδια του. Τότε ξεχνιέται και πιάνεται εύκολα.

Λεξιλόγιο

λαγός, ο 
αλήθεια, η
ταχύτητα, η
πήδημα, το
φτάνω 
μπορεί να φτάσει
σ’αυτό  =σε αυτό
που
πόδι, το  
μπροστινός, -η,-ό. 
χάρη σε (κάτι)
γλυτώνω 
εχθρός, ο  
αρπακτικός,-η,-ο 
ξεφεύγω 
νόστιμος,-η, ο 
κρέας ,το 
δειλός,-η,-ο
κρυμμένος,-η,-ο 
βγαίνω 
αναζητώ
τροφή, η 
ξημέρωμα, το 
πιάνω, -ομαι 

заяц
правда
скорость
прыжок
достигать, добиваться 
может достичь
в этом   
зд. которые
нога
передний, -ая,ое 
благодаря (чему-то)
спасаться 
 враг
хищный, -ая, -ое 
избегать 
вкусный –ая, -ое 
мясо
трусливый, -ая, -ое
спрятанный, -ая, -ое 
выходить
искать, разыскивать
пища 
рассвет
ловить; быть пойманным 

 

Ο ΣΚΥΛΟΣ

Ο σκύλος, όπως και όλα τα άλλα ζώα, ήταν άγριος. Από τότε που τον εξημέρωσε ο άνθρωπος, ζει μαζί του και είναι ο καλύτερος και πιστότερος σύντροφός του. Υπάρχουν πολλά είδη σκύλων: ο κυνηγετικός σκύλος, ο φύλακας του σπιτιού και άλλα. Υπάρχουν σκύλοι μικροί, μέτριοι και μεγάλοι.
Άλλοι είναι μαύροι, άσπροι, καφετιοί. Όλοι όμως έχουν πολύ δυνατά δόντια, τρώνε  κρέας ακόμη και τα κοκκάλα.   Ο σκύλος  είναι πολύ έξυπνο ζώο και μαθαίνει διάφορα παιχνίδια.   Είναι πιστός και αφοσιωμένος στον κύριό του τόσο, που πολλές φορές θυσιάζει τη ζωή του, για να τον σώσει.

Λεξιλόγιο

άγριος, -α, -ο
εξημερώνω
πιστός, -ή, -ό
πιστότερος, ο
είδος, το
κυνηγετικός, -ή, -ό
φύλακας, ο
μέτριος, -α, -ο
καφετής, ιά, ί
κόκκαλο, το
μακρύς, ιά, -ί
μακρύτερος, -η, -ο
αφοσιωμένος, -η, ο
θυσιάζω

дикий, -ая, -ое
укрощать
верный, -ая, -ое
самый верный
вид
охотничий, -яя, -ее
сторож
средний, -яя, -ее
кофейный, -ая, ое
кость
длинный, -ая, -ое
длиннее
преданный
приносить а жертву

 

Η ΑΛΕΠΟΥ lisa  

Έχει ωραία γούνα, μακριά ουρά και είναι πολύ πονηρή. Η αλεπού βγαίνει  τη νύχτα για κυνήγι και εκτός από τις κότες αρπάζει λαγούς , πέρδικες και αυγά από τις φωλιές των πουλιών. Όταν δε βρίσκει κρέας, τρώει και διάφορα φρούτα, της αρέσουν πολύ τα σταφύλια.  Ο άνθρωπος την κυνηγάει για την ωραία γούνα της, που ιδιαίτερα το χειμώνα αποκτά πλούσιο χρώμα, αλλά και για τις  μεγάλες ζημιές που κάνει στα πουλερικά και στα αμπέλια.  Η αλεπού γεννάει από 4 ως 7 μικρά, που τα αγαπάει πάρα πολύ και τα μαθαίνει να κυνηγούν.

Λεξιλόγιο

πονηρός , -ή, -ό.
εκτός από
αποκτώ
ζημιά, η
γεννώ

хитрый, -ая, -ое.
кроме
приобретать 
ущерб 
рожать 

Ο ΛΥΚΟΣ

Ο λύκος είναι άγριος συγγενής του σκύλου. Έχει  χοντρό λαιμό, μεγάλο κεφάλι και τρομερά δόντια. Ζει στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική. Κρύβεται σε πυκνά δάση, σε έρημες περιοχές και περιπλανιέται μαζί με άλλους λύκους πάνω στα χιόνια. Το καλοκαίρι ζει μόνος  του.  Στην πατρίδα μας το χειμώνα, που τα χιόνια σκεπάζουν τα βουνά, οι λύκοι δε βρίσκουν τροφή και κατεβαίνουν στα χωριά, αρπάζουν τα πρόβατα και τα κατσίκια. Επειδή είναι ζώο τόσο επικίνδυνο, ο άνθρωπος τον κυνηγάει πολύ  με τη βοήθεια του σκύλου.

Λεξιλόγιο

συγγενής 
χοντρός, -η, -ο
κρύβομαι
πυκνός, -η, -ο
έρημος, -η, -ο
περιπλανιέμαι 
ζει μόνος του
πρόβατο, το
κατσίκι, το
επικίνδυνος, -η, -ο 
επειδή

родственник 
толстый, -ая, -ое
прятаться
густой, -ая, -ое
заброшенный, -ая, -ое
бродить
живет один
овца
коза
опасный, -ая, -ое
так как

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка