Προσευχές για παιδιά - Молитвы для детей

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Το πρωί, μόλις ξυπνήσω,
στην ημέρα τη χρυσή,
νιώθω πάντα τη σκιά Σου
και Σου υψώνω προσευχή.

Σαν βρω κάποια δυσκολία
στη δουλειά τη σχολική,
νιώθω τη βοήθειά Σου,
και Σου υψώνω προσευχή.

Μες στη σκοτεινιά της νύχτας,
σαν ο ήλιος πια χαθεί,
νιώθω εδώ τη συντροφιά Σου
και Σου υψώνω προσευχή.

Μαρίας Εδελστάιν

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Θεέ μου , Σε παρακαλώ,
κάνε με παιδί καλό.
Ν’ αγαπώ όλους , να λυπάμαι,
χρήσιμο στον κόσμο νάμαι.

Μάθε με τι να πεί:
δίκιο, αλήθεια, προκοπή.
Από τ’ αγαθά του κόσμου,
Θεέ μου , την Αγάπη δος μου.

Ευγενία ς Παλαιολόγου -Πετρώνα

 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Όταν μ’ ευλάβεια το παιδί
λέει την προσευχή του,
τ’ αηδόνι κόβει τη φωνή
κι αγέρας την ορμή του.

Και τ’ αγγελούδια του ουρανού
βάζουν αυτί κι ακούνε
τα λόγια του μικρού παιδιού,
πριν στο Θεό ανεβούνε.

Τίμου Μωραϊτίνη

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΑΤΕΡΑ

Θεέ μου, ουράνιε Πατέρα,
Σε δοξάζω νύχτα μέρα
κι ανυμνώ.
Ω, το θείο όνομά Σου
και τα έργα τα λαμπρά Σου
προσκυνώ.

Της αλήθειας , Συ, ο φάρος
φώτιζέ μας, δίνε θάρρος
στην καρδιά.
Δύναμη , χαρά και υγεία
και τη θεία σου ευλογία
στη δουλειά.

Λάκη Παπαδήμα

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Με την γλυκειάν αυγούλα
χαρούμενα ξυπνώ
και στέλνω προσευχούλα
θερμή στον ουρανό.

-Αξίωσέ με, Θεέ μου,
καλό νάμαι παιδί
και πάντα χάριιζέ μου
χαρά και προκοπή.

Θεέ, σαν τα πουλάκια
χαρούμενο να ζώ
και τ’ αλλα τα παιδάκια
πολύ να τ’ αγαπώ.

Και στέλνε μου από πάνω
τη χάρη Σου κι ευχή
να Σ’ έχω σ’ ότι κάνω
προστάτη και σκεπή.

Μιχαήλ Στασινοπούλου

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πρίν πέσω να πλαγιάσω,
Θεέ, παρακαλώ
να δώσεις να περάσω
τη νύχτα με καλό.

Τον άγγελο Σου στείλε
και πάλι από ψηλά.
Νάρθει στο προσκεφάλι
πιστά να με φιλά.

Κι όταν θα κοιμάμαι,
κοντά μου ν’ αγρυπνά
και γω να μη φοβάμαι
τα σκότη τα πυκνά.

Και σ’ όλη Σου την πλάση
κι όπου καλό παιδί,
να στείλεις να σκεπάσει
η στοργική σου ευχή.

Μιχαήλ Στασινοπούλου