η αγάπη...

 

Τι είναι αγάπη;
Δε ξέρω πια…

Ρώτα το φεγγάρι καλύτερα
εγώ μπορώ να σου πω μόνο για την απόγνωση και την απουσία

η αγάπη, είπε ο Βούδας, έχει σχήμα πεταλούδας
κι όπως είπε κι ο Χριστός μας, η αγάπη είναι εντός μας

Любовь как бабочка, сказал Будда,

И как сказал Христос, любовь внутри нас.

Εσένα μόνο
Στην αγκαλιά μου βάζω
Χαρά και πόνο
Μαζί σου τα μοιράζω 
    

Только тебя
Хочу обнять,
Радость и боль
с тобой разделить.


Κανέναν άλλον
Δεν έχω βρει ακόμα
Να μου αλλάζει
Στον ουρανό το χρώμα 

Никого другого
еще я не нашла,
чтоб изменил он
цвет неба для меня.

 

 

 

Κανέναν άλλον δεν έχω στη καρδιά μου..  - Никого другого нет в моём сердце..

Κανέναν άλλον δεν έχω στο μυαλό μου.. -- Ни о ком другом я не думаю...
Κανέναν άλλον δεν έχω πιο δικό μου...-- Никого другого у меня нет..

Θέλω να σε δω έστω ένα λεπτό -- Хочу тебя увидеть хоть на минутку

Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει -- Как люблю тебя - не знает никто

Να 'ταν η αγάπη ένα όνειρο που πιάνει και θα κρατήσει μια ζωή --- Ах, если бы любовь была сном, который не кончится

Θέλω να ‘μαι κοντά σου να ‘μαι φως κι η σκιά σου --- Хочу быть с тобою рядом, быть светом и твоей тенью

όλο εσένα σκέφτομαι - я постоянно думаю о тебе

Και σε θέλω κάθε νύχτα πιο πολύ - И каждую ночь я хочу тебя все больше

πεθαίνω για σένα - умираю по тебе.

μονάχα εσένα αγαπάω αληθινά  - Моя любовь только тебе посвященасердце

Τώρα μόνος πώς ν'αντέξω την απουσία σου  -Теперь я одинок, и как мне вынести твое отсутствие

κάθε απόβραδο, σε θυμάμαι και βασανίζομαι - каждую ночь, я вспоминаю тебя и терзаюсь

θα' σαι πάντα δικός μου θα είμαστε πάντα μαζί -ты будешь всегда моим мы будем вместе всегда

μόνος μου, χωρίς εσένα - я один, без тебя

στην αγκαλιά μου έλα - приди в мои объятия

είσαι ο πιο πανέμορφος στον κόσμο - ты самый прекрасный в мире

είμαι τρελός για τα μάτια σου - твои глаза сводят меня с ума

Δεν ξέρω τι να κάνω δεν ξέρω τι να πώ -  Что делать мне не знаю, не знаю, что сказать

Mην ακούσεις κανένα    - не слышишь ничего
Στο ‘πα και στο ξαναλέω μη μου γράφεις γράμματα - Говорил и повторяю: писем мне не пиши.

Μην τα κοιτάς, τα μάτια μου - Не смотри мне в глаза
Μη μου μιλάς - Не говори мне
Μη κουραστείς να μ' αγαπάς - Не старайся меня любить.
Φύγε! -Уходи!
Άκουσέ με. - Выслушай меня.

Όταν μιλάς για χωρισμό
να με κοιτάς στα μάτια,
για να θυμάσαι την καρδιά,
που έκανες κομμάτια

Когда говоришь ты о разлуке,
смотри мне прямо в глаза,
чтобы запомнить сердце,
которое рвешь на части

ξέρεις πόσο φταις - ты знаешь как ты виноват

Δεν σε ενδιαφέρει πως αισθάνομαι   - Тебе не интересно, что я чувствую

Δεν μ' αγαπάς πια όπως στις αρχές - Меня не любишь, раньше как любил

Τηλέφωνα σε παίρνω μα δε μου μιλάς  - Я тебе звоню, но ты не отвечаешь

Συγνώμη λέω και ματώνω - Прошу прощения и обливается кровью сердце

Τώρα είναι αργά και εγώ μακριά    - Сейчас уже поздно и я далеко

Κι όσο πιο πολύ με διώχνεις, στην αγάπη σου με σπρώχνεις. - И чем больше ты меня прогоняешь , тем больше тянешь меня к твоей любви

Σ' αγαπάω μ' ακούς;- Я люблю тебя, слышишь?

σε λατρεύω - я тебя обожаю

σε ερωτεύτηκα - я в тебя влюбился (я в тебя влюбилась)

σε πεθύμησα - я соскучился по тебе (соскучилась по тебе)

 

 

 

 

 

 

Неправильные
глаголы