Вспомогательный словарик для перевода сказки
ο Βάτραχος

Λεξιλόγιο

ο Βάτραχος - лягушка

μια φορά κι έναν καιρό...- когда-то давным-давно...;

μπάρμπας ο - 1) дядя; 2) дядя, дяденька, папаша (в обращении к старшему);

ζούσε - ζω (ε) —ζεις, ζει, ζούμε, ζείτε, ζουν - жить, существовать, быть живым

φτωχός, ή, ό бедный, неимущий, нищий; убогий;

καθαρός, ή, ό - чистый

κήπος ο - сад; огород

γεμάτος, η, ο - полный, наполненный

παράξενα τα - 1) странные вещи; 2) странности, причуды

άκρη η - конец, край

φτιάνω (αόρ. έφτιαξα и έφτιασα) -
1) приводить в порядок, поправлять; убирать (постель);
2) делать, изготовлять; строить, сооружать; создавать;

λίμνη η - озеро

φυτρώνω - прорастать, давать первые ; всходы, давать ростки;

νούφαρο το - кувшинка, водяная лилия

κάθομαι (αόρ. (έ)κάθησα и έκατσα) = сидеть; садиться;

κοιτάζω (αόρ. (έ)κοίταξα) 1) смотреть, глядеть; видеть; 2) наблюдать (глазами); оглядывать, осматривать, рассматривать;

ρίχνω (αόρ. ερριξα) - бросать, кидать; швырять;

πεζούλα η, πεζούλι το 1) каменная скамейка (возле дома);
2) каменный выступ фундамента, завалинка

καψερός, ή, ό - жалкий, несчастный; горемычный (разг.)

περιέργεια η - любопытство; пытливость; интерес

μπας см. μήπως;
μπας και...; = случайно не...?;

κανένας, καμ(μ)ιά, κανένα - кто-либо, что-либо; кто-нибудь, что-нибудь;

τηγάνι το - сковорода

ανοιξιάτικος, η, ο весенний; вешний

λαμπρός, ή, ό - блестящий, сверкающий, сияющий; лучезарный

καλάμι το - удилище;

σφυρίζω (αόρ. σφύριξα) - свистеть, свистать; гудеть; шипеть

βαραίνω (αόρ. βάρυνα) - 1) давить (своей тяжестью)

βάζω (αόρ. έβαλα, παθ. αόρ. βάλθηκα) - 1) класть; ставить; помещать

γυαλιστερός, ή, ό блестящий, глянцевитый; полированный; лощёный; лоснящийся

καταπράσινος, η, ο 1) совершенно зелёный; 
ярко-зелёный; 2) покрытый зеленью

φτάνω (αόρ. έφτασα) -. добираться; приходить; прибывать; приезжать

σηκώνω - поднимать; держать (груз и т. п.)

πιάνω (αόρ. έπιασα) - ловить; поймать

άγκίστρι το  - (рыболовный) крючок; удочка;

προλαβαίνω (αόρ. (έ)πρόλαβα, παθ. αόρ. προλήφθηκα)
1) предупреждать, предотвращать; 2) предупреждать, предвосхищать; опережать

συνέλθει = συλλαμβάνω (άόρ. συνέλαβα и συνέλαβον, παθ. άόρ. συλλήφθηκα и συνελήφθην)
- поймать; ловить, схватывать, захватывать

τρομαγμένος, η, о - испуганный

στρώνω - стлать, стелить

κοιμάμαι - спать;

αγγίζω (αόρ. άγγιξα) касаться (кого-чего-л.) прикасаться (к кому-чему-л.); трогать (кого-что-л.);
μη μ’ αγγίζεις = не трогай меня

εκτελώ (αόρ. εξετέλεσα) - выполнять, исполнять, осуществлять; совершать

σταυροκοπιέμαι - 1) креститься; 2) божиться

πονετικός, ή, ό - отзывчивый, жалостливый; сострадающий, сочувствующий

φιλόξενος, η, ο - гостеприимный, радушный

μουσαφίρης ο, - гость

απλώνω - тянуться (за чём-л.); протягивать руку (к чему-л.);

παξιμάδι το - сухарь;

αλείφ(τ)ω (αόρ. άλειψα, παθ. άόρ. αλείφτηκα) - мазать, намазывать, смазывать (чём-л.);

λάδι το - масло (растительное, минеральное)

πράγματι, πραγματικά - действительно, в самом деле

μεταμορφώνω - 1) видоизменять, преображать 2) превращать; обращать (в кого-л., во что-л.);
μεταμορφώνομαι  - превращаться,  обращаться (в кого-л., во что-л.) 

κατάξανθος, η (ια),ο - белокурый

παλικάρι – добрый молодец

ντύνω (αόρ. έντυσα) μετ. 1) в разн. знач. одевать;

κηπουρικός, ή, ό - садоводческий; огороднический

διαταγή η -  приказ; команда; приказание, распоряжение

τελείως - вполне, совершенно; абсолютно

αφεντικό το, αφεντικός ο  - господин, хозяин; шеф, начальник

χαμένος, η, о - потерянный

ορθάνοιχτος, η, о - открытый настежь

συνήλθε = συνέρχομαι (αόρ. συνήλθα) - прийти в себя, оправиться; опомниться;

ψελλίζω - 1.мямлить; 2. заикаться; запинаться

κομμένος, η, о - 1) разрезанный; разорванный; порванный; 2) отрезанный;

ανάσα η - дыхание; вздох

Τι συμβαίνει; - что происходит?

διηγούμαι (ε) - рассказывать; повествовать

κυνηγός ο -охотник

καβαλλικεύω - ездить верхом

ξέφωτο τό - поляна, прогалина

ξωτικό τό  - дух, привидение

ζητώ, ~άω -1) искать, разыскивать; 2) просить, спрашивать;

δανείζω - одалживать, ссужать, давать взаймы;

υπακούω - слушаться (кого-л.); повиноваться  (кому-л.);

περνώ, ~άω (αόρ. πέρασα) - переходить, переправляться;

λέγοντας

γυρνώ, ~άω =γυρίζω - вращаться, вертеться, кружиться;

αντιπροσωπεύω –представлять представительствовать

καλωσύνη ή -1) доброта; 2) доброе дело, благодеяние;

εργατικότητα ή - работоспособность;  трудолюбие

μέχρι  - до, вплоть до

τότε   - тогда;
από τότε  = с тех пор; ως τότε  = до тех пор

όμως   - однако; но; а

χάρα(γ)μα τό -. утренняя заря,  рассвет

έως   - утренняя заря

διώχνω (αόρ. έδιωξα)  -. изгонять; прогонять, выгонять

για πάντα  - навсегда;

δακρύζω - слезиться; плакать;

υπόσχομαι (άόρ. υποσχέθηκα) - обещать; сулить

σφραγίζω - ставить, прикладывать печать

μυστικό το - тайна, секрет

θεριεύω  - бурно расти, разрастаться

παρτέρι το -цветник

ζαρζαβάτι, ζαρζαβατικό το (чаще πλ.) овощи, зелень

νεράιδα ή  - 1) русалка, нерейда; 2) красавица

φλογέρα ή  - свирель, дудка

σκοπός ο   - зд. мотив, мелодия

μάγια τα   - чары, колдовство, магия

μαγεύω  - 1. колдовать, ворожить; 2.околдовывать, очаровывать, пленять; завораживать

ξεχνώ, ξεχνάω (αόρ. ξέχασα)   - забывать

χάνω (αόρ. έχασα, παθ. αόρ. χάθηκα)   - терять; утрачивать; лишаться (кого-чего-л.);

βουτώ, βουτάω (αόρ. βούτησα и βούτηξα)  - погружать, погружаться, окунаться; нырять

βουτιά η   - погружение (однократное); нырок; прыжок в воду

παλαμάκια τα - рукоплескания, аплодисменты

παρουσιάζω   - представлять, предъявлять

υπηρέτης ό, υπηρέτρια ή - слуга, служанка

αχνίζιω  - испаряться; дымиться; выделять, испускать пар

τοποθετώ  - ставить; класть; помещать

πέταλο το - лепесток

αντιπροσωπεύω – представлять (кого л) представительствовать

αρετή η   - добродетель; достоинство, хорошее качество

φυτεύω -. 1) сажать (растения); 2) пересаживать

αποτέλεσμα το   - результат; итог; последствие, слёдствие

εμφάνιση η   - представление,появление, возникновение

χάσιμο το 1) потеря, пропажа; утрата; 2) ущерб, убыток;

πελώριος, α, ο  - громадный, огромный

κατάλευκος, η, о  - кипенный, очень белый

σκεπάζω   - накрывать; покрывать; укрывать

ώσπου   - (до тех пор) пока

αντικατάσταση (-ις (-εως)) η  -1) смена, замена; 2)  замещение

εκκωφαντικός, ή, ό  - оглушительный

κρότος ο   - грохот; гул, шум; гром

κεραύνιος, ος и ία, ον молнийный, относящийся к молнии, происходящий от молнии

σχίζω   - расщеплять; колоть, раскалывать

σκιάζω  - заслонять (свет и т. п.); затенять

απελπισμένος, η, ο- отчаявшийся, доведённый до  отчаяния, потерявший всякую надежду

κραυγή ή  - крик; вопль; выкрик

γκρεμ(ν)ός (πλ. -οί и -ά) ο  - прям., перен. бездна,  пропасть

ψυχοπαίδι το см. ψυχογιός ο  - приёмный сын

ζευγάρι το - пара, чета

σπόρος ο   - семя, зерно; крупинка

φυλά(γ)ω (αόρ. εφύλαξα)   - стеречь, сторожить; охранять

παντού - везде, повсюду