Афоризмы

           

Греческие афоризмы на русском языке

Афоризмы о любви на русском и греческом языках

* * * * *

Афоризмы на греческом языке с переводом

1 2

Διογένης, 412-323 π.Χ. Κυνικός φιλόσοφος

Диоген - древнегреческий философ

Ο θρίαμβος της νίκης του εαυτού μας είναι το στέμμα της φιλοσοφίας.

Торжество победы над самим собой есть венец философии.

* * * * *

Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά.

Ответ на вопрос, когда лучше жениться?

Когда молод - еще слишком рано, когда стар - слишком поздно.

* * * * *

Η φιλοσοφία μου χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε
στροφή της μοίρας.

Философия мне подарила готовность столкнуться с любым поворотом судьбы. 

Ο καλύτερος τρόπος να βασανίζεις τους εχθρούς σου είναι να έχεις πάντα
καλή διάθεση.

Лучший способ мучить своих врагов, быть всегда в хорошем настроении.

* * * * *

Βλέπω πολλούς να ανταγωνίζονται και να τρέχουν εδώ κι εκεί, δεν βλέπω όμως κανένα να αγωνίζεται για την απόκτηση της αρετής.

Вижу многих соревнующихся и бегающих здесь и там, однако не вижу ни одного, кто бы сражался за приобретение добродетели.

* * * * *

Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα μάγουλά σου. Από κει και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό.

Спорт помогает до  покраснения твоих щек. А дальше он  вреден и разрушает разум.

* * * * *

Случаи из жизни Диогена

на греческом и русском языках

* * * * *Σωκράτης, 469-399 π.Χ. Φιλόσοφος

Сократ - древнегреческий философ

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.

Я знаю, что я ничего не знаю.

* * * * *

Αν βρεις μια καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος. Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Если встретишь хорошую жену, будешь счастливым. Если нет, станешь философом.

* * * * *

Εκείνος που περισσότερο μοιάζει με Θεό είναι εκείνος που δεν εξαρτάται
από τίποτα.

Больше всего похож на бога тот, кто ни от чего не зависит.

* * * * *

Υπάρχει ένα μόνο καλό , η γνώση και ένα κακό , η αμάθεια.

Существует лишь одно добро - знание и лишь одно зло - невежество.

* * * * *

Δεν είμαι αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου.

Я не афинянин, не грек, я гражданин мира.

* * * * *

Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής.

Зависть – это язва души.

* * * * *

Ο καλύτερος γάμος: όταν η γυναίκα είναι τυφλή και ο άνδρας κουφός.

Лучший брак: когда женщина слепая, а муж глухой.

* * * * *

Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.

Красота — это королева, которая правит очень недолго.

* * * * *

Η τριπλή διύλιση του Σωκράτη - Тройной фильтр Сократа

с переводом


 

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. Αρχαίος τραγικός

Еврипид - древнегреческий драматург

Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

Не существует власти без ненависти.

* * * * *

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Время дает все ответы, даже не нуждается в вопросах.

* * * * *

Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον λαμπρό πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα η τιμωρία του θα φθάσει προς συνάντησή του.

Когда увидишь кого-нибудь, кто имеет большое высокомерие из-за блестящего богатства и блестящего происхождения, подожди, как быстро наказание придет к нему навстречу.

* * * * *

Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

Высшие люди выдерживают оскорбления низших.

* * * * *

Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

Лучший плод (порождение) мужчины - хорошая супруга.

* * * * *

Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

Сдерживание гнева характеризует благоразумных людей.

* * * * *

Κανένας τίποτα δεν σκέπτεται καλά, όταν είναι οργισμένος.

Никто не подумает ничего хорошего, когда находится в гневе.

* * * * *

Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

На переделе жажды, богатые и бедные одинаковые.

* * * * *

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

Истина проста, а слова ее еще проще.

* * * * *

Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Первое условие счастья родиться в славном городе.

* * * * *

 

Αίσωπος, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Эзоп - древнегреческий поэт-баснописец

Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

На бога надейся, а сам не плошай.

* * * * *

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Сила - в единстве.

* * * * *

Εις, αλλά λέων.

Один, зато лев! 

* * * * *

"Πω-πω, σκόνη που σήκωσα!", είπε η μύγα που καθόταν στο πίσω μέρος του άρματος.

Надо же, какую пыль подняла, сказала муха, сидевшая на краю колесницы.

* * * * *

Άμα προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, δεν πρόκειται να ευχαριστήσεις κανέναν.

Пытаясь угодить всем, вы не угодите никому 

* * * * *

Ο άνδρας δημιουργεί την ζωή του, η γυναίκα δικαιολογεί την δική της.

Мужчина создает свою жизнь, а женщина свою оправдывает.

* * * * *

Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια.

И то очень маленькое добро, что мы делаем, нам вернется сторицей.

* * * * *

Ανέκδοτα από τη ζωή του Αισώπου

* * * * *

Мифы Эзопа: Лиса и ворона, Лиса и виноград

* * * * *

Мифы Эзопа на греческом языке со словариком

* * * * *

Мифы Эзопа с аудио

* * * * *

 

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Геродот - древнегреческий историк

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

Никого не называй счастливым до его конца.

* * * * *

Πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν στο σωστό χρόνο, και τα υπόλοιπα δεν συμβαίνουν καθόλου.

Очень немногие вещи происходят в нужное время, а остальные не происходят вообще. 

* * * * *

Από όλες τις δυστυχίες του ανθρώπου η πιο πικρή είναι να είσαι σοφός και να μην έχεις καμιά επιρροή.

Из всех несчастий человека самое горькое, быть мудрым и не иметь никакого авторитета.

* * * * *

Οι τύχες των ανθρώπων βρίσκονται επάνω σε ένα τροχό που καθώς γυρίζει φέρνει την ευημερία σε διαφορετικό άνθρωπο κάθε φορά.

Судьбы людей находятся на колесе, которое, вращаясь, приносит благополучие каждый раз разным людям.

* * * * *

Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα μάτια.

Уши людей недоверчивее, чем их глаза. 

* * * * *

 

1 2

 

 

Таблицы
спряжений
неправильных
глаголов
греческого языка