Слова. Том I - "С болью и любовью о современном человеке"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ГЛАВА 2

 

Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα
του διαβόλου

Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν
Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγει
η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται
λιγάκι.

Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.

Πριν λίγο καιρό, ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασσαλάκια
και δίχτυα όλο τον δρόμο, εκεί σε μια περιοχή κοντά
στο Καλύβι.

Αν περνούσε από ‘κεί μέσα ένας ανεξομολόγητος, θα πάθαινε κακό.
Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε.
Μόλις τα είδα, κάνω τον Σταυρό μου και περνώ από
μέσα· τα διέλυσα.
Μετά ο μάγος ήρθε στο Καλύβι, μου είπε όλα
τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του.

Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται,
κοινωνάει,
ο διάβολος δεν έχει καμμιά δύναμη, καμμιά εξουσία.
Κάνει μόνο λίγο «κάφ-κάφ» σαν ένα σκυλί που
δεν έχει δόντια.
Σε έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία.
Μπορεί να τον λιντσάρει·
έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του
επάνω της.

Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον Ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τραίνο
και άλλα σκυλιά τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας «κάφ-κάφ…» και άλλα από μπροστά γαυγίζοντας «κάφ-κάφ…»· κόβει και κανένα σκυλί το τραίνο.
Αλλά, αν δεν είναι τακτοποιημένος,
είναι σαν να βρίσκεται σε τραίνο που δεν μπορεί
να τρέξει με ταχύτητα,
γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες,
οι πόρτες ανοικτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκάνουν και κανέναν.

Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί αιτία, για να κοπούν τα δικαιώματα.
Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός
δεν φεύγει.
Σακατεύει τον άνθρωπο.
Οι ιερείς δώσ’ του-δώσ’ του εξορκισμούς, και τελικά τα πληρώνει ο άνθρωπος, γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο.
Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει, και μετά θα φύγει ο διάβολος· αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μια μέρα, δυό μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, διάβασε-διάβασε εξορκισμούς, αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα,
δεν φεύγει.

 

Исповедь лишает диавола прав
над человеком

Если бы люди, по крайней мере, сходили к духовнику и поисповедывались, то исчезло бы бесовское воздействие, и они снова смогли бы
думать.

Ведь сейчас из-за бесовского воздействия они не в состоянии даже подумать головой. Покаяние, исповедь лишает диавола прав над человеком.

Недавно на Святую Гору приезжал один колдун. Какими-то чародейскими колышками и сеточками он перегородил в одном месте всю дорогу,
ведущую к моей каливе.

Если бы там прошел человек, не исповедавший свои грехи, то он бы пострадал, не зная вдобавок причины этого. Увидев на дороге эти колдовские сети, я сразу же осенил себя крестным знамением и пошел по ним ногами - все порвал. Потом пришел в каливу и сам колдун. Он рассказал мне о всех своих замыслах и сжег свои книги.

Диавол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в церковь, исповедующимся, причащающимся. Диавол только погавкивает на такого человека, все равно что беззубая собака. Однако он обладает большой властью над человеком неверующим, давшим ему права над собой. Такого человека диавол может и загрызть - в этом случае у него есть зубы и он терзает ими несчастного. Диавол обладает над душой властью в соответствии с тем, какие права
она ему дает.

Когда умирает человек, духовно упорядоченный, то восхождение его души на Небо подобно мчащемуся поезду. Гавкающие псы несутся за поездом, захлебываясь лаем, пытаются забежать вперед, а поезд все мчится и мчится - какую-нибудь шавку еще и пополам переедет.
Если же умирает человек, духовное состояние которого оставляет желать лучшего, то его душа словно находится в поезде, который ползет еле-еле. Он не может ехать быстрее, потому что неисправны колеса. Псы впрыгивают в открытые двери вагонов и кусают людей.

В случае, если диавол приобрел над человеком большие права, возобладал над ним, должна быть найдена причина происшедшего, чтобы диавол был лишен этих прав. В противном случае, сколько бы ни молились за этого человека другие, - враг не уходит. Он калечит человека. Священники его отчитывают-отчитывают, а в конечном итоге несчастному становится еще хуже, потому что диавол мучает его больше, чем раньше. Человек должен покаяться, поисповедываться, лишить диавола тех прав, которые он сам ему дал. Только после этого диавол уходит, а иначе человек будет мучиться. Да хоть целый день, хоть два дня его отчитывай, хоть недели, месяцы и годы - диавол обладает правами над несчастным и не уходит.

оглавление

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка